Vi har fått god hjelp til å utarbeide vår helhetlige digitale strategi! Ny nettside er lansert, vi ble koblet opp mot fotograf og designer og har nå en rød trå på samtlige plattformer. Ny innsikt i den digitale verden er uvurderlig, og kundene finner oss på nett. Næringshagen har koordinert arbeidet og sørger for at vi holder oss oppdatert til enhver tid! Januar 2019
Håvar Dalbø - Norske Fjellhytter AS