Målbedrift i Valdres Næringshage - Spørsmål og svar

Hva er en målbedrift?

En målbedrift er en virksomhet som har inngått avtale med Valdres Næringshage om bistand til forretningsutvikling. Næringshagen bistår virksomheten med de oppgaver som partene er enige om. Arbeidet skal ha som mål at virksomheten bedrer sin lønnsomhet, øker omsetning, finner nye markeder, nye produkter og / eller øker sin kompetanse.

Hvem kan bli målbedrift?

Bedrifter med potensial og ønske om vekst, i og utenfor næringshagen, kan være målbedrifter. Arbeidet med hver enkelt bedrift er basert på individuell kartlegging og lagt opp etter den enkeltes behov og utfordringer.

Hva får du som målbedrift?

 • Fast kontaktperson i Næringshagen
 • Økt verdiskaping gjennom veiledning, råd og bistand i å utvikle kjernevirksomheten
 • Tilgang til nettverk for deg og din bedrift gjennom SIVA og næringshagens nettverk.
 • Årlig gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial – kostnadsfritt
 • Inntil 50% rabatt på ordinær timepris. Nyetablerte bedrifter kan få inntil 75% rabatt.
 • Tilgang til en rekke kurs og kompetansehevende tiltak
 • Tilgang til møterom
 • Kostnadsfri profilering på næringshagen nettside og andre digitale flater. VNH arbeider løpende med å løfte fram målbedriftene i lokal og nasjonal presse gjennom presentasjoner på nett, pressemeldinger mm.

Hva kan næringshagen bistå med?

Vi tilpasser bistand etter behov, og kan blant annet bistå med:

 • Bedriftsutvikling
 • Organisering av utviklingsaktiviteter
 • Prosjektledelse
 • Markeds- og strategibistand
 • Analysearbeid
 • Råd- og veiledning i en utviklingsfase
 • Kobling mot andre regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon
 • Hjelp med finansiering fra Innovasjon Norge eller andre offentlige finansieringskilder
 • Identifisere nye markeder regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Hva kreves av deg som målbedrift?

 • Målbedriften har evne og vilje til vekst og utvikling
 • Målbedriften tar initiativ til og gjennomfører aktiviteter som utvikler bedriften videre
 • Målbedriften deltar på utviklingsmøter med næringshagen for å skape fremdrift i utviklingen
 • Målbedriften profilerer at den er en del av, eller samarbeider med Valdres Næringshage.

En målbedriftsavtale vil være langsiktig, der man i perioder arbeider intensivt sammen og i andre perioder bare har enkeltoppfølging.

Hva koster det å bli målbedrift?

Næringshagens arbeid med bedriften er kostnadsfritt for de 3 første timene. Denne innledende bistand er finansiert av kommunene i Valdres.

Etter at innledende arbeid er gjennomført skal bedriftene betale for tjenesten. Timeprisen er kr. 950,- og partnerskapsavtalen med SIVA gir oss anledning til å gi rabatter på vårt arbeid. Rabatten avtales i hver enkelt sak, og innrapporteres som statsstøtte for den enkelte bedrift.

Årlig medlemsavgift er kr. 2500,-

Hvordan går jeg frem for å bli målbedrift?

Ta kontakt med oss i Valdres Næringshage for en utviklingsprat. Vi setter da opp et forslag til avtale som sier hva vi er enige om å arbeide med i din bedrift. Avtalen vil i tillegg si noe om mål for arbeidet, tidsramme og kostnadsnivå.