Utvidet tilbud til virksomheter i regionen

4 Menn

Valdres Næringshage gir et utvidet, kostnadsfritt tilbud til virksomheter i regionen. Dette er et tilbud som omfatter oppfølging av bedrifter som har behov for bistand, for eksempel inn mot bank og finans eller offentlige kompensasjonsordninger som nå har begynt å komme på plass.

 

Den uvirkelige tiden vi nå er inne i gjør noe med oss alle, både på kort og lang sikt. Og, en ting er helt sikkert, vi må holde blikket hevet og se framover. Valdres Næringshage er i daglig dialog med næringslivet og opplever at det er mange spørsmål og mye usikkerhet. Tiltakspakkene fra myndighetene er kommet fortløpende, og nå er også søkeordningen for kompensasjon klar. Næringshagen har et operativt hjelpeteam som er klare til å bistå og benyttes som sparringspartnere for bedrifter med spørsmål knytta til dette. Hjelpeteamet består av Olav Kristian Huseby, Magne Kampen, Øivind Langseth og Rolf Bolstad.

De tre sistnevnte har alle har lang fartstid fra bankvesenet som en del av sin kompetanse. Under bankkrisa på begynnelsen av 1990-tallet jobbet de innenfor bransjen, Magne som avdelingsbanksjef i Sør-Aurdal, Øivind som regionsjef i Sparebanken Østlandet. Sistnevnte har snart ett års pensjonistpraksis fra stillingen som rådmann i Øystre Slidre, men har likevel aktive dager i ulike prosjekter. Rolf er tidligere banksjef i Nordea på Fagernes. Olav Kristian har lang erfaring fra eget selskap, både enkeltpersonforetak og as. Denne fartstida har som han selv sier, bydd på både opp- og nedturer, samt omstillinger. Ellers har han politisk erfaring og god innsikt i det offentlige.

I en ekstraordinær situasjon som den vi er inne i, ønsker vi å kunne bidra som sparringspartner for virksomheter i Valdres som har behov for ekstra kompetanse for å områ seg i systemet nå. Vi oppfordrer bedrifter til å ta kontakt med aktuelle spørsmål som dreier seg om hvordan en for eksempel skal gjøre seg nytte av tiltakene som er lansert. Om du henvender deg direkte til i teamet, ber vi om at det skjer mellom kl. 9 og 10 på hverdager. 

 

Det er kostnadsfritt for bedrifter å benytte seg av tilbudet, fordi det blir gitt ekstraordinær finansiering fra fylkeskommunen for å avhjelpe situasjonen nå. Henvend deg på post@valdres-nhage.no eller telefon