Invitasjon til forkurs for etablerere med innvandrerbakgrunn

business-model-canvas-1024x757.png

Oppstart tirsdag 8. mars kl. 18:00

Forkurset er et forberedende kurs for flerkulturelle som ønsker å etablere egen bedrift.
Kurset består av 3 samlinger, og gir deg et innblikk i hvordan det er å drive egen bedrift i Norge. Kurset er kostnadsfritt, og gjennomføres i Valdres Næringshage.

Kursplan og temaer:
8. mars kl. 18:00–21:00
- Presentasjon av kursholdere og deltagere
- Hvordan drive bedrift i Norge

15.mars kl. 18:00–21:00
- Forretningsmodell og økonomi
- Markedsføring

22. mars kl. 18:00–21:00
- Finansiering
- Veien videre

Forkurs for flerkulturelle gjennomføres på norsk, og forutsetter norskkunnskaper nivå B1.

Påmelding: https://etablererkursinnlandet.no

Etter det forberedende kurset kan deltakerne delta på det ordinære etablererkurset som starter igjen våren 2022.

Spørsmål om kurs og påmelding kan rettes til Tone Ranheim på epost: karianne@valdres-nhage.no, telefon 46904595