Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Om oss

 

intro_03.jpg 

Vårt motto er å dele for å skape!

Vi deler ideer og kompetanse - for å skape gode løsninger for kundene våre.

Gjennom å dele ressurser skal vi skape ny vekst i Valdres. Vi skal dele kompetanse, miljø, nettverk og ressurser med etablerere, næringsliv, næringshagebedriftene, kommunene i Valdres, Valdres Natur- og Kulturpark, Visit Valdres, Valdresmusea og  øvrige samarbeidspartnere.

Næringshagen skal gi merverdi for våre samarbeidspartnere og kunder.

Valdres Næringshage tilbyr:

Næringshageprogrammet

Nyetablering og vekst, økt verdiskaping, økonomisk merverdi for målbedriftene, internasjonalisering og nettverksbygging er fokusområdene til det nasjonale næringshageprogrammet som har ca. 50 næringshager over hele landet tilknyttet. Programmet gir oss et stort nettverk og flere verktøy å bruke i forbindelse med næringsutvikling. 

Les mer om næringshageprogrammet her

Etablerersenteret - senter for innovasjon og utvikling

Valdres Næringshage AS har ulike etablerertilbud du som gründer/etablerer i Valdres kan ha nytte av. Vår næringskonsulent arbeider med etablerere, etablererkurs og -oppfølging. 

Les mer om etablerersenteret her

 

Bedriftsutvikling

Gjennom fokus på strategisk ledelse hjelper vi virksomheter med vilje og potensial til vekst med ulike utviklingsaktiviteter. I tillegg er Valdres Næringshage AS en møteplass for bedrifter og en brubygger mellom næringslivet og offentlig forvaltning.

Les mer om bedriftsutvikling her

Program og Prosjektledelse

Valdres Næringshage er et regionalt senter for innovasjon og utvikling. Gjennom en samarbeidsavtale med Valdres Natur- og Kulturpark, har Valdres Næringshage AS ansvaret for næringsretta utviklingsprosjekter i valdresregionen.

Les mer om programmer her