Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Kurskalender for Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste SA våren 2017

HAVA-logo.jpg

Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste SA vil våren 2017 avholde følgende kurs i valdres Næringshage:
13 mars, HMS-opplæring for arbeidsgiver (daglig leder) 8.30 - 15.30
13 - 15 mars, HMS-grunnkurs for verneombud og AMU-medlemmer. 8.30 - 15.30
4 og 9 mai, Temasamling, ½ dag, for små og mellomstore bedrifter:
a. Systematisk HMS-arbeid (HMS-system og risikovurderinger)
b. Personalarbeid – muligheter og begrensninger.  9.00 - 12.00
Mai/juni, HLR – førstehjelp (maks deltakere 15). Egen invitasjon kommer 9.00 - 11.30

For mere informasjon se Hallingdal og Vadres Bedriftshelsetjeneste SA sine hjemmesider: http://hava.no/

 

Publisert 12.01.2017