Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Siva styrker Valdres Næringshage

Kjerstin spjøtvold.jpg

Siva øker satsingen på sitt Næringshageprogram og de satser mer på næringshager som har god måloppnåelse og stort utviklingspotensial. Valdres Næringshage er en del av denne satsingen.

Siva har hatt en gjennomgang av sitt Næringshageprogram med 47 næringshager plassert rundt i hele landet. Alle næringshager er evaluert på bakgrunn av flere ulike faktorer, blant annet måloppnåelse, aktiviteter, brukertilfredshet, økonomi og nettverk. Basert på dette har Siva vurdert Valdres Næringshage som et selskap de ønsker å satse mer på, og med det styrker de finansieringen.

 -Dette er svært gode nyheter, sier daglig leder i næringshagen, Hilde Tveiten Døvre. Det betyr mye å ha fått både fornyet og forsterket tillit fra Siva. Valdres Næringshage har vært med i Næringshageprogrammet siden 2002, og vi har i alle år hatt god måloppnåelse på utviklingsarbeidet, men denne evalueringsprosessen har vært nyttig. Vi ser at arbeidet vi har levert de siste årene blir vektlagt, samtidig som vi ser at siste års omstillingsarbeid gir resultater. Vi arbeider med bedriftsutvikling, etablererveiledning og med prosjektledelse, og gjennom denne styrkingen vil vi bidra til innovasjon, vekst og utvikling i bedrifter i hele regionen.

 Sivas nettverk av innovasjonsselskaper spiller en viktig rolle i den omstillingen norsk næringsliv befinner seg i. Siva ser behov for at disse selskapene organiserer seg i sterkere regionale enheter med større geografisk nedslagsfelt. Nå spisses Næringshageprogrammet inn mot dette gjennom en ny finansieringsmodell der næringshager med god måloppnåelse og stort utviklingspotensial løftes fram og forsterkes.

– Dette er et målrettet arbeid der vi løfter frem gode miljøer og bruker de offentlige tilskuddene der de gir størst effekt. Det vil gjøre Siva til et mer effektivt virkemiddel for lokal og regional næringsutvikling, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

 Tre nivå Den nye finansieringsmodellen har tre nivå basert på en rekke kriterier for verdiskaping, måloppnåelse og framtidig potensial. Den nye modellen innebærer en spissing inn mot de miljøene med størst potensial og god måloppnåelse. Som en naturlig følge av dette vil noen miljø også miste sine tilskudd og tas ut av programmet.

 Nivå 1: 1,5 mill. kroner pr år

 Nivå 2: 1,1 mill. kroner pr år

 Nivå 3: 0,8 mill. kroner pr år

 Modellen innføres fra og med 2. halvår 2016 og får full effekt fra og med 2017. Fra 1. januar 2017 vil antallet Sivastøttede næringshager reduseres fra 47 til 39 selskaper fordelt på alle landets regioner. Samtidig økes også Sivas samlede tilskudd til programmet med i overkant av 4 mill. kroner årlig til 39,1 mill. kroner. I tillegg til Siva bidrar også de enkelte fylkeskommuner med tilskudd til næringshagene under programmet.

 

Publisert 08.07.2016