Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

SkatteFUNN

skattefunn.jpeg

Fredag 24. juni fra kl. 11-13 inviterer vi til informasjonsmøte om skattefradragsordningen SkatteFUNN i Valdres Næringshage. Elisabeth Frydenlund fra Forskningsrådet forteller om ordningen. Det er kosnadsfritt å delta på arrangementet, og du melder deg på til post@valdres-nhage.no innen 22. juni. 

Hvem kan få støtte - og hvor mye?

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er nyttig for bedriften.

 SkatteFUNN KAN BIDRA MED FINANSIERING NÅR:

 Les mer om SkatteFUNN på www.skattefunn.no  

 

Publisert 03.06.2016