Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Valdres + Hallingdal = Sant

Sanderstølen.png

Initiativtagerne bak ”nye” Sanderstølen vil fortelle sin historie om hvordan de gjennomførte snuoperasjonen fra stengt, konkursrammet hotell, til hotell med liv og et hytteområde i sterk vekst og utvikling.
Næringshagene i Valdres og Hallingdal vil være med som medarrangører og tilretteleggere, og de vil også orientere om sine tjenester. Direktørene i Innovasjon Norge i Oppland og Buskerud, Christian Hedløv Engh og Tore Strømsod er med for å fortelle om virkemidlene og muligheter for bedriftsutviklingstiltak for næringslivet i regionen.

Sanderstølen var tidligere et innovativt reisemål med eiere som hele tiden så nye muligheter. Gründerne i Frost Utvikling AS har tatt med seg denne ideologien, og vi ser at vi har klart å sette det tidligere konkursrammede hotellet på kartet igjen med nye konsepter, sier Jan Olav Frestad i Frost Utvikling. – Hallingdal og Valdres er to regioner med mange likhetstrekk, både når det gjelder muligheter og utfordringer. I noen tilfeller oppleves fylkesgrensen som en begrensning, derfor har vi, sammen med gode samarbeidspartnere som Valdres Næringshage og Hallingdal Næringshage tatt initiativ til å invitere næringslivet i begge regioner til et treff med mulighetsfokus, avslutter Frestad.

 

Program og påmelding; http://bit.ly/1LkpbCP

Publisert 12.02.2016