Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Lederskifte i næringshagen

Siri - HTD- AEF.jpg (1)

Lederskifte i Valdres Næringshage as

Hilde Tveiten Døvre blir daglig leder i Valdres Næringshage AS fra 1. mai. Arne Erik Fønhus, som har vært daglig leder de siste 12 årene, ønsker nå å gå over i en roligere tilværelse og går derfor over i stilling som seniorkonsulent fra 1. mai.

-Det er ingen dramatikk i min avgang, sier Arne Erik Fønhus, men jeg ser at det nå er riktig å fokusere mer på egen helse og ønsker å kunne jobbe med færre oppgaver og ha mindre ansvar i bedriften.

Hilde Tveiten Døvre har vært ansatt i selskapet siden 2003, og hun kjenner bedriftens virksomhet svært godt. -Valdres Næringshage vil fortsette sitt næringsutviklingsarbeid i hele valdresregionen. Vi er en del av SIVAs (Statens industrivekstanlegg) innovasjonssystem, og vi er med dette en del av et nasjonalt utviklingsnettverk, sier Tveiten Døvre. Vårt arbeid med etablerere og med  bedriftsutvikling i hele Valdres vil fortsatt være hovedfokus. Kurs og kompetansehevende tiltak vil også fortsette med å arrangere fordi vi ser at det er tiltak som mange bedrifter i Valdres har nytte av, sier den nye lederen.

Siri Ødegaard er styreleder for Valdres Næringshage AS. -Vi er svært tilfreds med den organiseringen vi nå har kommet fram til, sier hun. – Arne Erik Fønhus har en unik kompetanse og et enormt nettverk. Han er uten tvil den som har best kunnskap om næringslivet i Valdres. Det er viktig at vi beholder denne kompetansen i virksomheten vår og i Valdres-samfunnet.

Hun legger ikke skjul på at vi er inne i ei krevende tid, både for Valdres Næringshage AS og for hele næringslivet i Valdres. - Vår virksomhet merker godt at rammevilkårene for næringsutvikling i distriktene er endret, sier Ødegaard. Det kan være utfordrende å drive med næringsutvikling når så mange piler peker nedover, men samtidig enormt viktig at vi klarer å opprettholde et godt støtteapparat nettopp nå.

Valdres Næringshage sin kjernevirksomhet er å hjelpe eksisterende bedrifter med potensiale for vekst i tillegg til å veilede og hjelpe etablerere. Valdres har mistet flere store arbeidsplasser i det siste. I Valdres Næringshage ser vi allikevel at det er et potensial for vekst i regionen. Det gjelder å identifisere dette potensialet og å ha virkemidler for å støtte de aktuelle bedriftene. I regionen vår finnes det mange enkeltpersonforetak og andre små bedrifter. Mange av disse har mulighet til å utvikle seg, og hvis alle øker litt kan det til sammen bety et stort løft for Valdres.

-Det er viktig å tenke nytt og hele tiden lete etter nye muligheter for næringsutvikling. Samtidig må vi ikke miste det støtteapparatet og det kompetansemiljøet vi har her i Valdres, sier Siri Ødegaard.

I Næringshagen har vi ansatte med stor kapasitet, kompetanse og erfaring. Arne Erik og Hilde har jobbet sammen i Næringshagen i 12 år, og rollebyttet ser de fram til begge to. Valdres Næringshage skal fortsette å være en solid arena for næringsutvikling, og vi skal gjøre alt vi kan for å stå godt i ei tid der mye rundt oss er litt urolig, smiler de.

Publisert 22.04.2015