Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Stabburshella

stabburetshella-info_full.jpg

Stabburshella er en brukerstyrt møteplass for alle, hvor likeverd og trygghet skaper rom for utvikling og mestring. Gjennom bred erfaringskompetanse innen avhengighet/medavhengighet og likemannsarbeid, er Stabburshella en recoveryorientert ressursbase for enkeltpersoner og fagmiljøer. Valdres Næringshage og Stabburshella har nå inngått en målbedriftsavtale.

Stabburshella ble etablert i 2010 og har siden da blitt et svært godt besøkt møtested for mennesker med rusrelaterte problemer og de som er berørte av dette. Lokalene ligger i Annekset i Fagernes og holder åpent - for alle i hele Valdres - tre dager i uka. I tillegg er det en del arrangementer. 

Stabburshella er registrert som en frivillig organisasjon, og det er valgt et styre. Det er mange frivillige som gjør en innsats for Stabburshella - mange har hatt rus- eller avhengighetsproblemer, andre kan være folk som har levd tett på rus. Valdres Næringshage skal, gjennom målbedriftsavtalen med Stabburshella, bistå det administrative arbeidet i organisasjonen. 

Publisert 11.03.2015