Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Valdres Næringshage starter offensivt i 2015

AEF.jpg

Stort nettverk

En av de viktigste oppgavene til Valdres Næringshage er å legge til rette for næringsutvikling i Valdressamfunnet. Ved hjelp av ulike verktøy og et stort nettverk både lokalt og nasjonalt, kan vi bidra til at virksomheter som ønsker utvikling lykkes i sitt arbeid. Tilbudet i Valdres Næringshage bør kommuniseres enda bedre ut til næringslivet, og dette er en kontinuerlig prosess for oss. Samlet sett har vi et bredt spekter av kompetanse knyttet til bedriftsutvikling, forretningsmodellering, etablererveiledning og markedskunnskap. I tillegg har vi god kontakt inn mot Innovasjon Norge og de virkemidler man finner der og hos Forskningsrådet for eksempel.

I disse omstillingstider er også Valdres Næringshage berørt av endrede rammevilkår, og finansiering av vårt arbeid er blitt utilstrekkelig. Styret i næringshagen arbeider aktivt for å få på plass midler slik at vi kan være mer aktive i vårt utadrettede samfunnsarbeid. Valdres Næringshage har, til tross for finansieringsutfordringene, likevel valgt en offensiv strategi, og vi regner med at vi gjennom gode prosjekter skal kunne skaffe midler til næringsutviklingsarbeidet. På bakgrunn av dette har vi konkretisert noen målsettinger for 2015:

Målsetninger 2015:

Oppsøke minst 100 bedrifter i Valdres for å kartlegge hva de trenger for å utvikle sin drift og hva vi kan bistå med.

Videreutvikle etablerersenteret vårt og gi et enda bedre tilbud til etablerere og gründere i Valdres.

Åpne GNIST-senteret vårt nå i januar. Gnist står for gründere, næringsliv, innovasjon, samarbeid og tenketank. Dette skal være et sted for nytenkning, idemyldring og innovasjonsarbeid.

Valdres Næringshage etterlyser gründere med gode forretningsideer og bedrifter som ønsker å arbeide med vekst og utvikling. Vi står parate til å bistå, avslutter Fønhus.

Publisert 22.01.2015