Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Ungt Entreprenørskap på plass i Valdres Næringshage

Bondinen på Breie gard.jpg

GRØNN_LOGO4.jpg“Jeg er opptatt av at unge i Valdres og Oppland blir bevisste de ressursene de har i seg selv og ser muligheter som finnes i lokalmiljøet sitt. UE tilbyr flere program som fremmer kreativitet og samarbeid, og som gir ungdom erfaring med å se muligheter for verdiskaping. Dette er viktige egenskaper for framtida, og jeg er glad for å jobbe i en organisasjon som tilbyr konkrete og pedagogiske program som bygger bro mellom ungdom, lokalsamfunn og næringsliv.”

Inger Toril sin oppgave er blant annet å bidra til å knytte kontakter mellom skole og lokalt arbeids- og næringsliv, arrangere kurs for lærere og veiledere, samt være en støttespiller for lærere og elever som jobber med UEs program. En viktig oppgave er også å jobbe for at flere unge i Valdres får gleden av å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gjennom organisasjonens aktivitet. Hun har kontorplass i Valdres Næringshage fordi det gir kontakt med lokalt næringsliv og mulighet for samarbeid og dialog med andre som jobber med utviklingsprosjekter I regionen.

I tillegg til jobben i UE driver Inger Toril med landbruk og reiseliv på Breie gard i Etnedal og kaller seg bondine. “Jeg ser gårdens kulturminner, dens beliggenhet og meg selv som en ressurs for å skape verdier. For meg er det en fin kombinasjon å være gründer innen landbruk og reiseliv samtidig som jeg jobber for at ungdom i Valdres lærer å se mulighetene innen sine interesser og i sine omgivelser.”

 

 

Publisert 04.11.2014