Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Informasjonsmøte om Bedriftene i fokus

fargelogo-bredde-780.jpg

Torsdag 13. november kl. 12.00-13.00 inviterer Innovasjon Norge og Valdres Næringshage as bedrifter i Valdres til informasjonsmøte om næringsprogrammet i Oppland – «Bedriftene i fokus». Dette skjer i Valdres Næringshage.

 «Bedriftene i fokus» retter seg mot eksisterende bedrifter som ønsker å utvikle seg og styrke sin konkurransekraft og lønnsomhet. Gjennom denne satsingen kan bedriften få tilført kompetanse rundt forretningsutvikling og innovasjonsarbeid. Programmet varer frem til 31.12.2016. Ved å delta i programmet får man nyttige verktøy for å identifisere muligheter i egen bedrift og markedet, sparringspartner for strategiske veivalg og kompetansepåfyll.

Næringsprogrammet er finansiert av Oppland fylkeskommune som ønsker å sette innovasjon, vekst og lønnsomhet på dagsorden. Innovasjon Norge er ansvarlig for den faglige gjennomføringen og samarbeider tett med regionale næringsutviklingsmiljøer, for Valdres’ del er dette Valdres Næringshage as.

Påmelding til post@valdres-nhage.no

Publisert 05.11.2014