Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Valdres på Hyttemessen

Jakten på hytteeieren.jpg

Som et ledd i Hytte i Valdres programmet er det å etablere dialog med alle hytteeierne et tiltak det jobbes med. Målet er å få flest mulig samtykke til e- post dialog fra eksisterende hytteeiere i regionen.
Registreringsdatabasen ble opprettet vår 2014 og er et samarbeid mellom Valdres Næringshage og Valdres Natur og kulturpark. Vi mottar jevnlige registeringer, noe som viser at dette er aktuelt for hytteeierne i regionen, uttaler Karianne Borchgrevink i Valdres Næringshage.
Dette er en frivillig database som er implementert i Valdres Næringshage sine nye hjemmesider. Hytteeierne som har registret seg vil motta aktuell informasjon i form av nyhetsbrev som vil inneholde informasjon fra kommuner, aktiviteter og arrangement og tilbud fra næringslivet.

Messen åpner for publikum fredag kl. 12.00 og avsluttes søndag kl. 17.00

Deltagere fra Valdres;


• Høyseth Panorama
• Vaset
• Hedda Hytter
• Aurdal
• Grindafjell
• Ølnessøter Hyttegrend
• Valdres Trebehandling
• Astrid Haadem

Publisert 03.09.2014