Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Norskkurs for arbeidstakere

images901VJDVV.jpg

Valdres Kompetansevekst as arrangerer sammen med Valdres Næringshage og Beitostølen Resort norskkurs for arbeidstakere som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter i norsk. Bedre norskferdigheter kan bedre arbeidsgleden og serviceevnen samtidig som det er nøkkelen til integrering.

Gjennom 80 timer skal kursdeltakerne gjennom et opplegg som skal utvikle deres forståelse og ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk relatert til arbeidslivet.            -Disse grunnleggende ferdighetene er svært viktige – for den enkelte for å lykkes i arbeidslivet samt å finne seg til rette i valdressamfunnet. For arbeidsgivere bidrar kompetente ansatte til å øke verdiskapingen, sier Kari Sandvik i Valdres Kompetansevekst as, faglig leder for kurset.

Det er i utgangspunktet kostnadsfritt å delta. Imidlertid forutsettes det at man har gjennomført førstegangsopplæring i norsk. Det vil bli gjennomført en kartlegging av ferdighetene, og dersom minimumsnivå ikke er til stede, må man ta et forkurs for å sikre at man har utbytte av 80-timerskurset. Dette kurset har oppstart nå rett etter høstferien og har en egenandel som må betales av kursdeltaker.

Arbeidsgivere har også en viktig rolle i kurssammenheng. Kursdeltakerne er avhengige av å få fri til å delta samt mulighet til å bruke arbeidsplassen som øvingsarena. Kurset er en del av Program for basiskompetanse i arbeidslivet og er finansiert  med midler via statsbudsjettet. Hvert av kursene har plass til 12 deltakere, og vi er nå inne i en rekrutteringsfase.

Valdres Kompetansevekst as samarbeider som tidligere nevnt med Valdres Næringshage og Beitostølen Resort for å tilby kursene som dermed tilbys både på Beitostølen og på Fagernes. Valdres Kompetansevekst as har tidligere kjørt tilsvarende kurs for arbeidstakere i Beitostølenområdet og fått gode tilbakemeldinger på det. Kursene vil foregå henholdsvis i Valdres Næringshage og på Beitostølen. Kontakt kari@vkv.no for mer informasjon.

Publisert 15.09.2014