Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Bedriftene

 

Fagernes

mote_01.jpg
Her følger oversikt over våre bedrifter i Valdres Næringshage på Fagernes;


Valdres Næringshage AS Næringsutvikling, etablererhjelp, utleie av kontorplasser
   
Berge Invest Eiendomsutvikling og investering
Besteffekt.no Naturpreparater helse
Bufar Kompetanse AS Rekruttering, utvikling/NAV-tiltak og prosjekt.
BDO AS Regnskap, revisjon og rådgivning
Deloitte Revisjons- og rådgivingsselskap
HAVA Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste og HMS-arbeid
K. Aspelund Leverer alt du trenger for bingo- og lotteridrift
Insight Tools Beslutningsverktøy, statistikk og analyser
Link Bingo AS Bingodrift
Ly Forsikring Forsikringsselskap
Monika Nilssen Design Grafisk design

Regnskapsservice AS

Regnskapsveiledning, alle typer regnskaper
Regnskap & Revisjon Valdres  Regnskap, revisjon og veiledning 
Retura Val-Hall AS Avfallsløsninger for næringslivet
Rådgivande Agronomar AS  Landbruksrågiving innan grovfordyrking, KSL-rådgiving
Fagernes Dialog Telemarketing for Tun Media og andre
Smøreteknikk AS SEntralsmøring for prosessindustri og rullende materiell
   
Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
Valdres Fotballklubb 2. divisjon, 4. divisjon og juniorlag
ValdresLab as Mikrobiologisk drikkevannslaboratorium
Valdres Matforum BA Organisasjon for lokale matprodusenter
Valdres Natur- og Kulturpark Regional merkevarebygging, regionkontor, forvaltning av bygdeutviklingsordninga